Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

NHững thách thức trong việc xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế


người gửi edunet
07-20-2009

Số lần tải: 2,765
Dung lượng: 2.2MB
Số lần xem: 4,012
NHững thách thức trong việc xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế
Dung lượng: 2.2MB
Xếp trong:
NHững thách thức trong việc xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế Jamil Salmi Ngân hàng thế giới Challenges of Establishing World Class University

Lời bình

thuynch viết re: NHững thách thức trong việc xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế
trên 07-20-2009 15:54

Tài liệu này tốt đối với định hướng xây dựng đại học của Việt nam

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo