Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Các thủ khoa khối A 29,5 điểm trở lên, đi thi khối B được ...


người gửi edunet
08-08-2009

Số lần tải: 1,639
Dung lượng: 11.6kB
Số lần xem: 3,963
Các thủ khoa khối A 29,5 điểm trở lên, đi thi khối B được ...
Dung lượng: 11.6kB

Thủ khoa khối A 30 điểm, vậy khối B >=26 điểm thì có bao nhiêu em. Đây rồi:

 

Thủ khoa khối A 29.5 điểm, vậy khối B >=28 điểm thì có bao nhiêu em. Đây rồi:

 

Thủ khoa khối B 29.5 trở lên và khối A từ 28 trở lên

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo