Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Chính thức công bố: Top 200 trường có điểm trung bình cao trong kì thi đại học 2009: Sẽ công bố tại đây


người gửi edunet
08-08-2009

Số lần tải: 5,372
Dung lượng: 161kB
Số lần xem: 8,704
Chính thức công bố: Top 200 trường có điểm trung bình cao trong kì thi đại học 2009: Sẽ công bố tại đây
Dung lượng: 161kB

Cục CNTT xin công bố: Danh sách Top 200 trường có điểm trung bình cao trong kì thi đại học 2009.

Xin lưu ý: Đây chỉ là xếp hạng theo kết quả thi tuyển sinh đai học theo phương án 3 chung để quý vị tham khảo.

Kết quả này không có ý nói đến việc xếp hạng chất lượng chung của một trường học, là kết quả đánh giá của nhiều chỉ tiêu khác nhau.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo