Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

201: Bổ sung thêm trường chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, xếp thứ 22


người gửi edunet
08-10-2009

Số lần tải: 2,658
Dung lượng: 161.5kB
Số lần xem: 4,844
201: Bổ sung thêm trường chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, xếp thứ 22
Dung lượng: 161.5kB

 

Do sơ suất lúc làm dữ liệu tuyển sinh ngay từ đầu, Trường chuyên Hùng Vương, Phú Thọ chỉ có mã 05, không có mã tỉnh (là 15) trong hệ thống phần mềm tuyển sinh và cả trong quyển Những điều cần biết về thi và tuyển sinh.

Vì vậy khi xếp hạng top200, chúng tôi đã để lọt lưới trường chuyên Hùng Vương, Phú Thọ và là trường duy nhất bị lỗi này.

Cục CNTT xin xuất ra bảng 201 do chèn thêm kết quả của trường chuyên Hùng Vương, xếp thứ 22, rất cao.

Để dễ phân biệt với bảng cũ, chúng tôi để bảng mới gồm 201 trường.

Trân trọng thông báo thêm và cáo lỗi cùng quý vị.

Cũng xin lưu ý quý vị: Trong bảng Excel này còn có xếp hạng theo % số thí sinh đạt từ 21, 24 và 27 điểm trở lên. Cũng rất thú vị để nghiên cứu.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo