Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Các trường có nhiều thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhất


người gửi edunet
08-11-2009

Số lần tải: 3,430
Dung lượng: 63.5kB
Số lần xem: 5,550
Các trường có nhiều thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhất
Dung lượng: 63.5kB

Rất thú vị là trường Dân lập Nguyễn Khuyến tp HCM đứng thứ nhất, 66 thí sinh.

Xin xem chi tiết.

Lời bình

chukien viết re: Các trường có nhiều thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhất
trên 08-13-2009 20:45

đăng ký nhận thông tin

chukien viết re: Các trường có nhiều thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhất
trên 08-13-2009 20:47

chất lượng các trường DL ngày 1 cao, chẳng bù cho ngoài Bắc có trường đỗ tốt nghiệp khoảng già 50% chứ không nói đến DH

hiepnguyenvan viết re: Các trường có nhiều thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhất
trên 09-07-2009 16:51

Các anh khen rất lạ. Trường NK chỉ được 2,43% trên 27 điểm. Số học sinh trường này quá lớn 2720 người đi thi. Thực tế trường chỉ xếp thứ 42. Trường xếp cao nhât là 16,07% ĐHQG HN cơ.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo