Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Johann Strauss - Radetzky March - Abbado Vienna 1991.mp4

Kích vào đây để xem đoạn phim này
Johann Strauss - Radetzky March - Abbado Vienna 1991.mp4
người gửi edunet
08-19-2009


Số lần tải: 2,657
Dung lượng: 15MB
Số lần xem: 4,773

Nhúng
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo