Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Toàn cảnh NV2 kì thi tuyển sinh đại học 2009


người gửi edunet
08-27-2009

Số lần tải: 2,882
Số lần xem: 5,083
Toàn cảnh NV2 kì thi tuyển sinh đại học 2009
Xếp trong: ,

Toàn cảnh NV2 kì thi tuyển sinh đại học 2009

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo