Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Các trường có thí sinh thi đại học đạt từ 27 điểm trở lên


người gửi edunet
09-07-2009

Số lần tải: 4,304
Dung lượng: 142.5kB
Số lần xem: 7,945
Các trường có thí sinh thi đại học đạt từ 27 điểm trở lên
Dung lượng: 142.5kB
Xếp trong:

Trong các lần trước, Cục CNTT thống kê và xếp hạng tốp 200 trường có thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhưng tính theo tỉ lệ %.

Nay, Cục CNTT công bố danh sách 566 trường có thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên và xếp hạng theo số lượng.

Trân trọng.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo