Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Sinh học: Vô vàn học liệu về cơ thể người


người gửi edunet
09-07-2009

Số lần tải: 6,451
Số lần xem: 10,969
Sinh học: Vô vàn học liệu về cơ thể người

Rất nhiều và đủ các loại hình ảnh về cơ thể người, cả các video mô phỏng các hoạt động của các bộ phận của con người.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo