Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Cẩm nang và chiến lược học tập


người gửi edunet
09-08-2009

Số lần tải: 6,095
Dung lượng: 45.2kB
Số lần xem: 9,446
Cẩm nang và chiến lược học tập
Dung lượng: 45.2kB

Cẩm nang và chiến lược học tập

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo