Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Day va hoc trong giao duc dai hoc 2009.rar


người gửi edunet
09-12-2009

Số lần tải: 5,977
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 8,836
Day va hoc trong giao duc dai hoc 2009.rar
Dung lượng: 1.3MB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo