Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

So sánh văn hoá sống giữa phương Tây và phương Đông


người gửi edunet
09-16-2009

Số lần tải: 6,987
Dung lượng: 774kB
Số lần xem: 5,061
So sánh văn hoá sống giữa phương Tây và phương Đông
Dung lượng: 774kB

So sánh văn hoá sống giữa phương Tây và phương Đông

do một sinh viên Trung Quốc sáng tác ra.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo