Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

UNESCO: Education_for_a_Digital_World_complete.pdf


người gửi edunet
09-17-2009

Số lần tải: 39,223
Dung lượng: 13.3MB
Số lần xem: 4,606
UNESCO: Education_for_a_Digital_World_complete.pdf
Dung lượng: 13.3MB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo