Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Địa chỉ tải nhiều phần mềm thông dụng


người gửi edunet
09-26-2009

Số lần tải: 3,018
Dung lượng: 17.2kB
Số lần xem: 8,840
Địa chỉ tải nhiều phần mềm thông dụng
Dung lượng: 17.2kB

 

<!-- google_ad_client = "pub-2649314828492070"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = "728x90_as"; google_ad_channel = "4845362336"; google_color_border = "f8f7f4"; google_color_bg = "f8f7f4"; google_color_link = "8c3421"; google_color_url = "666666"; google_color_text = "333333"; //--> google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
<!-- google_ad_client = "pub-2649314828492070"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = "728x90_as"; google_ad_channel = "9091961865"; google_color_border = "f8f7f4"; google_color_bg = "f8f7f4"; google_color_link = "8c3421"; google_color_url = "666666"; google_color_text = "333333"; //--> google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
© Copyright 2004-2009 FileHippo.com. All rights reserved.
v2.138

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-5815250-1"); pageTracker._trackPageview();

Lời bình

khoinguyen2006 viết re: Địa chỉ tải nhiều phần mềm thông dụng
trên 11-02-2010 14:14

tôi muốn tải phần mềm tiện ích tiếng việt trong excel phải truy cập vào địa chỉ nào?

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo