Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bản tiếng Anh ý kiến của GS Neal Koblitz 10 2009


người gửi edunet
10-16-2009

Số lần tải: 2,779
Dung lượng: 161.7kB
Số lần xem: 3,807
Bản tiếng Anh ý kiến của GS Neal Koblitz 10 2009
Dung lượng: 161.7kB

Bản tiếng Anh ý kiến của GS Neal Koblitz 10 2009

Bản tiếng Việt xem tại   http://edu.net.vn/media/p/428416.aspx

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo