Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

GS Neal Koblitz: Ý kiến về việc đoàn các “chuyên gia hàng đầu của Mỹ” đóng góp ý kiến cho chính phủ Việt Nam về giáo dục bậc cao


người gửi edunet
10-16-2009

Số lần tải: 3,523
Dung lượng: 96.1kB
Số lần xem: 3,942
GS Neal Koblitz: Ý kiến về việc đoàn các “chuyên gia hàng đầu của Mỹ” đóng góp ý kiến cho chính phủ Việt Nam về giáo dục bậc cao
Dung lượng: 96.1kB

Về việc đoàn các “chuyên gia hàng đầu của Mỹ”
đóng góp ý kiến cho chính phủ Việt Nam về giáo dục bậc cao

Đây là bài ý kiến đầu tiên của GS Neal Koblitz.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo