Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bản tiếng Anh của: GS Neal Koblitz: Ý kiến về việc đoàn các “chuyên gia hàng đầu của Mỹ” đóng góp ý kiến cho chính phủ Việt Nam về giáo dục bậc cao


người gửi edunet
10-16-2009

Số lần tải: 2,707
Dung lượng: 47.8kB
Số lần xem: 4,242
Bản tiếng Anh của: GS Neal Koblitz: Ý kiến về việc đoàn các “chuyên gia hàng đầu của Mỹ” đóng góp ý kiến cho chính phủ Việt Nam về giáo dục bậc cao
Dung lượng: 47.8kB

Đây là bản gốc tiếng Anh của GS Neal Koblitz.

GS Neal Koblitz: Ý kiến về việc đoàn các “chuyên gia hàng đầu của Mỹ” đóng góp ý kiến cho chính phủ Việt Nam về giáo dục bậc cao

Bài viết đầu tiên về giáo dục đại học Việt nam

Bản tiếng Việt xem tại  http://edu.net.vn/media/p/428449.aspx

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo