Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Governance and the Quest to Build a Vietnamese Apex Research University


người gửi edunet
10-23-2009

Số lần tải: 2,427
Dung lượng: 575.1kB
Số lần xem: 3,441
Governance and the Quest to Build a Vietnamese Apex Research University
Dung lượng: 575.1kB

Governance and the Quest to Build a Vietnamese Apex Research University

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo