Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Mẫu giáo án - Lesson plan


người gửi edunet
11-15-2009

Số lần tải: 19,830
Dung lượng: 91.5kB
Số lần xem: 43,273
Mẫu giáo án - Lesson plan
Dung lượng: 91.5kB
Xếp trong: ,

Lâu nay trên báo chí, chúng ta thấy nhiều người nhầm lẫn thuật ngữ Giáo án điện tử để chỉ đó là powerpoint.

Xin giới thiệu mẫu giáo án (lesson plan template)

Lời bình

huycomf viết re: Mẫu giáo án - Lesson plan
trên 12-13-2009 21:00

tôi thiết nghĩ cái mẫu lesson plan này còn phụ thuộc vào đặc thừ từng môn. Song đặc biệt môn nào đi nữa thì cũng cần phải có cái form (hình thức) thể hiện cái nội dung và yứ tưởng giảng dạy rõ ràng dễ hiểu, dễ sử dụng cũng như dễ thích nghi cho người khác.

Với quan điểm tiếp cận theo hướng giao tiếp, lấy người học làm trung tâm, thì phần chính (body) của lesson plan nên phải chia thành 4 cột:

1. cột thời gian và các bước hoạt động chính

2. cột hoạt động của giáo viên

3. cột hoạt động của học sinh. (cột này nên rộng bằng hoặc lớn hơn cột GV)

4. cột arrangement hay interaction, trong cột này sẽ thể hiện rõ mục đích họat động nhóm, cá nhân, cặp của học sinh. và chỉ cần nhìn vào đó là biết rõ đặc thù của từng chặng cũng như sự tham gia của HS trong việc lĩnh hội bài học

(...)

vudanguy viết re: Mẫu giáo án - Lesson plan
trên 08-31-2010 10:23

giao an mon toan lop 3

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo