Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Trình in ấn của phần mềm SSM (Crystal9.msi)


người gửi edunet4
12-23-2009

Số lần tải: 23,195
Dung lượng: 23.9MB
Số lần xem: 12,012
Trình in ấn của phần mềm SSM (Crystal9.msi)
Dung lượng: 23.9MB

File Crystal9.msi dùng đề cài đặt theo phần mềm SSM để giúp phần mềm có thể in ấn các báo cáo

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo