Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng dạy


người gửi edunet
01-21-2010

Số lần tải: 14,275
Dung lượng: 383.5kB
Số lần xem: 26,849
Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng dạy
Dung lượng: 383.5kB

Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng dạy

Tác giả: Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh

Vụ trưởng Vụ GDCN - Bộ GD&ĐT

Lời bình

phan văn chiểu viết re: Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng dạy
trên 10-16-2010 21:07

Đổi mới công tác quản lý nhà trường phổ thông như thế nào để nâng cao chất lượng Giáo dục

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo