Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Chuyện 4 ngọn nến


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 4,052
Dung lượng: 244.5kB
Số lần xem: 4,096
Chuyện 4 ngọn nến
Dung lượng: 244.5kB

Triết lý: Không được mất hy vọng.

Mất hy vọng là mất tất cả.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo