Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Nhìn qua khung cửa sổ


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 3,898
Dung lượng: 1.7MB
Số lần xem: 3,840
Nhìn qua khung cửa sổ
Dung lượng: 1.7MB

Giá trị cuộc sống:

Sáng tạo: Bằng sự quan sát và suy nghĩ cẩn trọng, tôi đổi mới cách suy nghĩ và mường tượng những cách thức mới để xây dựng trong nền quá khứ. Một trái tim nhiệt huyết cùng thiện ý sẽ thay đổi được hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo