Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tuần lễ bạn bè thế giới


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 3,464
Dung lượng: 4.1MB
Số lần xem: 3,914
Tuần lễ bạn bè thế giới
Dung lượng: 4.1MB

 

Lời bình

sun viết re: Tuần lễ bạn bè thế giới
trên 06-07-2010 15:29

Vè Hiệu Trưởng

Lẳng lặng mà nghe

Cái vè hiệu trưởng

Thuộc Quận Thanh Xuân

Trường Đặng Trần Côn

Mặt dày đen xạm

Tên Nguyễn Thị Thanh

Bà ta có bệnh

Cần phải kiếm tiền

Mua loại thuốc tiên

Để về điều trị

Bà tìm mọi kế

Móc túi của dân

Mỗi đợt tuyển sinh

Bà ngồi hốt bạc

Một mình trên gác

Tiếp nhận hồ sơ

Phong bao nhỏ to

Được bà xem xét

Nhừng ai không biết

"Nhờ bác" dẫn đường

Bà giả bộ khuyên

"Cứ chờ đợi nhé"!

Vậy mà cái ghế

Bà vẫn giữ nguyên

Cái thẻ đảng viên

Vẫn còn đỏ chói

Trên chưa biết tới

Hay giả làm ngơ?

Cho đến bao giờ

Người dân hết khổ?

Để cho trẻ nhỏ

Cái tuổi đến trường

Vui sướng hân hoan

Tự do tới lớp

Mong sao các cấp

Cùng sớm ra tay

Phải trừng trị ngay

Con sâu con mọt

Chúng đang đội lốt

Giám hiệu của trường

Gây cảnh nhiễu nhương

Khiến dân cơ cực

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo