Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

45 lesson in life


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 5,051
Dung lượng: 5.1MB
Số lần xem: 4,876
45 lesson in life
Dung lượng: 5.1MB

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo