Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Sức mạnh của sự lo sợ


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 4,245
Dung lượng: 2.5MB
Số lần xem: 4,121
Sức mạnh của sự lo sợ
Dung lượng: 2.5MB

Giá trị cuộc sống:

Trung thực: Tôi đề cao chân lý trong tư duy, sự mạch lạc trong ngôn từ và sự đáng tin cậy trong hành động. Tôi biết rằng những gì tôi làm hôm nay chính là hạt giống cho những hoa trái mà tôi sẽ nhận mai sau.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo