Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Chuyện con kiến


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 6,195
Dung lượng: 1.1MB
Số lần xem: 6,339
Chuyện con kiến
Dung lượng: 1.1MB

Giá trị cuộc sống:

Độ lượng: Tôi đã đủ khôn lớn để thôi không mong đợi, đủ yêu thương để không ngừng dâng tặng. Tôi hiểu rằng đằng sau sự trách cứ là nước mắt và khổ đau.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo