Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Lòng tin


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 7,556
Dung lượng: 1.7MB
Số lần xem: 6,720
Lòng tin
Dung lượng: 1.7MB

Giá trị cuộc sống:

Tôn trọng: Trân trọng nét độc đáo và vai trò riêng của từng người, tôi ghi nhận ngay cả những đóng góp nhỏ nhất mà mỗi người tạo nên trong cuộc sống.


--
Hãy đối xử tốt khi còn bên nhau

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo