Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

eL: Giới thiệu về Universal Curriculum New MJ


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 4,276
Dung lượng: 1.8MB
Số lần xem: 6,016
eL: Giới thiệu về Universal Curriculum New MJ
Dung lượng: 1.8MB
Xếp trong:

 

Lời bình

haichv viết re: eL: Giới thiệu về Universal Curriculum New MJ
trên 04-18-2010 9:06

bài giảng này đã đủ điều kiện dự thi chưa?

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo