Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Một bài về U-Learning của ĐH Plymouth, UK


người gửi edunet
02-01-2010

Số lần tải: 13,033
Dung lượng: 380kB
Số lần xem: 13,307
Một bài về U-Learning của ĐH Plymouth, UK
Dung lượng: 380kB
Xếp trong: ,

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo