Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Quy chế thi tuyển sinh đại học cao đẳng 2010


người gửi edunet
02-24-2010

Số lần tải: 10,904
Dung lượng: 623kB
Số lần xem: 8,701
Quy chế thi tuyển sinh đại học cao đẳng 2010
Dung lượng: 623kB

Tải xuống để dùng, đỡ phải mua.

Quy chế thi tuyển sinh đai học cao đẳng 2010

 

Lời bình

thuynch viết re: Quy chế thi tuyển sinh đại học cao đẳng 2010
trên 02-25-2010 10:09

 Đây là tiền thu được từ  việc tham gia diễn đàn .Thông tin là tài nguyên ( Thủ tướng trong bài phát biểu tại cổng thông tin điện tử chính phủ )  

-Thông tin nhanh

-Thông tin hợp pháp không phải trả tiền

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo