Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro


người gửi edunet
02-24-2010

Số lần tải: 6,982
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 4,611
Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro
Dung lượng: 1.3MB
Xếp trong:

Insiders_Guide_To_Becoming_A_Rapid_E-Learning_Pro

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo