Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hệ thống Bài giảng Toán, bằng tiếng Anh, THPT của Universal Curriculum


người gửi edunet
03-10-2010

Số lần tải: 5,134
Dung lượng: 138.9kB
Số lần xem: 20,898
Hệ thống Bài giảng Toán, bằng tiếng Anh, THPT của Universal Curriculum
Dung lượng: 138.9kB
Xếp trong: , ,
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo