Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hệ thống giáo dục quốc tế - so với Việt Nam


người gửi edunet
03-17-2010

Số lần tải: 5,767
Dung lượng: 1.4MB
Số lần xem: 11,351
Hệ thống giáo dục quốc tế - so với Việt Nam
Dung lượng: 1.4MB

Hệ thống giáo dục quốc tế - so với Việt Nam

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo