Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010


người gửi edunet
03-20-2010

Số lần tải: 3,882
Số lần xem: 6,605
Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo