Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Novell Teaming (thay vì MS Sharepoint sevver)


người gửi edunet
03-20-2010

Số lần tải: 1,965
Dung lượng: 9.8kB
Số lần xem: 3,659
Novell Teaming (thay vì MS Sharepoint sevver)
Dung lượng: 9.8kB

Novell Teaming  (thay vì MS Sharepoint sevver)

http://www.novell.com/products/teaming/

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng:

http://www.novell.com/documentation/teaming2/team2_user/?page=/documentation/teaming2/team2_user/data/bookinfo.html

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo