Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Danh mục phần mềm mã nguồn mở khuyến cáo sử dụng trong giáo dục


người gửi edunet
03-20-2010

Số lần tải: 3,658
Dung lượng: 30.1kB
Số lần xem: 20,618
Danh mục phần mềm mã nguồn mở khuyến cáo sử dụng trong giáo dục
Dung lượng: 30.1kB

Điều 5. Danh mục các sản phẩm phần mềm tự do mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng chính thức để dạy học và sử dụng trong công tác văn phòng của các cơ sở giáo dục


1. Phần mềm văn phòng OpenOffice.Org (Sau đây có thể gọi tắt là OpenOffice) là phần mềm đáp ứng và tuân thủ tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở ODF. OpenOffice.Org gồm 6 mô đun sau:
a) Soạn thảo văn bản (Writer);
b) Bảng tính điện tử (Calc);
c) Trình chiếu (Impress);
d) Cơ sở dữ liệu (Base);
đ) Đồ hoạ (Draw);
e) Soạn thảo công thức toán học (Math);

2. Bộ gõ tiếng Việt: Unikey.

3. Trình duyệt web Mozilla Firefox.

4. Phần mềm thư điện tử máy trạm của Mozilla: Thunderbird.

5. Hệ điều hành trên nền Linux.

 

PHỤ LỤC


DANH SÁCH CÁC PHẦN MỀM TỰ DO MÃ NGUỒN MỞ ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2010/TT-BGDĐT, ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Hệ điều hành GNU/Linux cho các máy chủ như Ubuntu, CentOS, Fedora Core, Debian.


2. Hệ điều hành của Linux dành cho máy bàn (PC) và máy tính xách tay (Laptop, Netbook...): Ubuntu, Fedora, Hacao (tiếng Việt, máy cấu hình thấp), PurpyDingo (Máy cấu hình thấp).


3. Bộ gõ tiếng Việt trong môi trường GNU/Linux: xvnkb, Scim.


4. Quản lý học tập điện tử e-Learning: Moodle, Dokeos.


5. Quản lý thư viện số: Greenstone của UNESCO, D-space.


6. Phần mềm thư viện: Emilda, phpmylibrary, Koha, OpenBiblio.


7. Quản lý mạng lớp học: Phần mềm Mythware, i-Talc của Intel.


8. Cổng thông tin điện tử: Liferay, Uportal, DotnetNuke, ExoPlatform.


9. Diễn đàn: phpBB, Jforum, mvnForum, SMF.


10. Quản lý nội dung CMS: Alfresco, PHP-Nuke, Nuke-Viet, Joomla, Drupal.


11. Vẽ bản đồ tư duy: FreeMind.


12. Xử lý âm thanh: Audacity.


13. Xử lý ảnh: PhotoScape, GIMP (thay thế Photoshop), Inkscape.


14. Tạo tệp văn bản PDF: PDFCreator.


15. Tạo tài liệu mở Wiki, cho phép người sử dụng có thể soạn thảo trực tiếp.


16. Database server: MySQL, PostgreSQL, Ingres, OpenDB.


17. Blog: WordPress, B2evolution.


18. e-Portfolio: Mahara.


19. Thư điện tử: Postfix, Zimbra, Sendmail.


20. Công cụ web: NVU, Bluefish (thay thế Frontpage, Dreamwear).


21. Nhắn tin, chat: Pidgin sử dụng cho nhiều mạng khác nhau Google, Yahoo, AIM, ICQ.


22. Phần mềm ngành xuất bản: Scribus (thay thế QuarkXpress, Indesgin).

----

Bổ sung

23. Novell Teaming

 

Lời bình

traitimco_don83 viết re: Danh mục phần mềm mã nguồn mở khuyến cáo sử dụng trong giáo dục
trên 04-29-2010 12:42

huong dan cho em cach dung Mythware va dang ky cd key khi cai Mythware len may hoc sinh

nvcnvn viết re: Danh mục phần mềm mã nguồn mở khuyến cáo sử dụng trong giáo dục
trên 06-09-2010 16:29

Giúp đỡ các trường học khởi tạo, hiệu chỉnh diễn đàn mã nguồn SMF tại:

hocvui.net/.../smf-hoi-va-dap-simple-machines-forum-question-and-answer

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo