Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Mẫu lập danh sách email


người gửi edunet
04-10-2010

Số lần tải: 4,128
Dung lượng: 22.5kB
Số lần xem: 7,793
Mẫu lập danh sách email
Dung lượng: 22.5kB
Xếp trong:

Mẫu lập danh sách email để các trường lập khi xin cấp email @moet.edu.vn  do Cục CNTT cấp.

Lời bình

nongtung viết re: Mẫu lập danh sách email
trên 09-23-2010 8:23

tôi là giáo viên ở 1 trường thpt có địa chỉ website là:

thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn

kính mong bộ phận quản lý mail của bộ GD , giúp đỡ việc tạo mail lấy tên miền trường

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo