Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn gài đặt Moodle lên máy tính cá nhân


người gửi edunet
04-11-2010

Số lần tải: 10,340
Dung lượng: 1003.5kB
Số lần xem: 9,469
Hướng dẫn gài đặt Moodle lên máy tính cá nhân
Dung lượng: 1003.5kB
Xếp trong: ,

Hướng dẫn gài đặt Moodle lên máy tính cá nhân

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo