Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

DaHoaACt_DH_K10.pdf

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn

người gửi admin
07-05-2010

Số lần tải: 9,889
Dung lượng: 154.9kB
Số lần xem: 4,330
DaHoaACt_DH_K10.pdf
Dung lượng: 154.9kB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo