Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hello Vietnam!


người gửi edunet
07-15-2010

Số lần tải: 3,423
Dung lượng: 5.2MB
Số lần xem: 3,885
Hello Vietnam!
Dung lượng: 5.2MB
Xếp trong:

Văn hoá: Hello Việt nam !

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo