Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Những niềm vui nhỏ


người gửi edunet
07-15-2010

Số lần tải: 3,254
Dung lượng: 2.4MB
Số lần xem: 4,313
Những niềm vui nhỏ
Dung lượng: 2.4MB
Xếp trong:

Giá trị cuộc sống:

Hiểu biết: Tôi hành động một cách chắc chắn và mạnh mẽ, nhưng chỉ sau khi đã quan sát, lắng nghe và chấp nhận. Tôi có thể chờ đợi, suy ngẫm và thấu hiểu

Lời bình

thuynch viết re: Những niềm vui nhỏ
trên 07-15-2010 15:50

Tôi xem được rồi cảm ơn

có giá trị giáo dục tốt

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo