Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

DaDiaCCt_CD_K10.pdf

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn

người gửi admin
07-16-2010

Số lần tải: 1,892
Dung lượng: 250.1kB
Số lần xem: 2,126
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
Dung lượng: 250.1kB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo