Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn

người gửi admin
07-16-2010

Số lần tải: 1,979
Dung lượng: 196.6kB
Số lần xem: 2,909
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
Dung lượng: 196.6kB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo