Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm quản lý học sinh các trường trung học


người gửi edunet
12-14-2010

Số lần tải: 32,538
Dung lượng: 38kB
Số lần xem: 29,112
Phần mềm quản lý học sinh các trường trung học
Dung lượng: 38kB

ĐÂY LÀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM ĐÃ THỬ NGHIỆM NHIỀU NĂM VÀ CHẠY RẤT ỔN ĐỊNH.

Dễ gài đặt và dễ sử dụng.

Đã được nhiều tỉnh, thành phố sử dụng 100%.

Tải về dùng miễn phí.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo