Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Một bài học bổ ích về tính kiên nhẫn ...


người gửi edunet
12-19-2010

Số lần tải: 8,117
Dung lượng: 335kB
Số lần xem: 11,230
Một bài học bổ ích về tính kiên nhẫn ...
Dung lượng: 335kB
Xếp trong:

Một bài học bổ ích về tính kiên nhẫn ...

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo