Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

5250: Hướng dẫn mua sắm thiết bị họp qua mạng web


người gửi edunet
03-09-2011

Số lần tải: 5,877
Dung lượng: 297kB
Số lần xem: 9,084
5250: Hướng dẫn mua sắm thiết bị họp qua mạng web
Dung lượng: 297kB

Hướng dẫn mua sắm thiết bị họp qua mạng web

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo