Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

LectureMaker2englishSetup phiên bản mới 9/4/2011


người gửi admin
07-27-2011

Số lần tải: 21,629
Dung lượng: 79.8MB
Số lần xem: 30,189
LectureMaker2englishSetup phiên bản mới 9/4/2011
Dung lượng: 79.8MB
Xếp trong:

Phiên bản mới nhất Lecture Maker

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo