Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

MS Producer 2011


người gửi edunet
10-10-2011

Số lần tải: 5,160
Dung lượng: 27.7kB
Số lần xem: 12,072
MS Producer 2011
Dung lượng: 27.7kB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo