Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Khan Academy: Nguồn học liệu rất hay video về giáo dục


người gửi edunet
10-26-2011

Số lần tải: 4,383
Số lần xem: 8,873
Khan Academy: Nguồn học liệu rất hay video về giáo dục
Xếp trong: , ,

http://www.khanacademy.org/

Nguồn học liệu rất hay video về giáo dục

Browse our library of over 2,600 educational videos...

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo